NL - FR
Lid van

      

   
  Sinds 8 juli 2012 zijn verhoogde griffierechten van toepassing,
u kan meer info vinden bij wetgeving

Wat is het referentie adres, lees de beschouwing hier
.
 

Welkom op website van DIKAIOMA

Dikaioma groepeert de activiteiten van de gerechtsdeurwaarders Dockers Alex te Waregem en Vanthournout Mia te Ieper.

Dikaioma is een Grieks woord dat vrij vertaald 'recht hebben op recht' wil zeggen.
Dit fundamentele recht dient zeer ruim gezien te worden :

   Ik heb recht op recht.
   Ik heb recht op een zoeken naar recht.
   Ik heb recht dat mij recht wordt gedaan.
   Ik heb recht op rechtvaardigheid.
   Ik heb recht op een rechtvaardige behandeling.
   Ik heb recht op rechtszekerheid.
   Ik heb recht op mijn fundamentele rechten.
   Ik heb recht ….De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ministerieel ambtenaar, medewerker van het gerecht, die ten dienste staat van de uitvoerende macht en alle rechtzoekende burgers. Hij is tevens de figuur van het menselijk contact tussen het gerecht en de burger (schuldeiser én schuldenaar) en is vaak de enige medewerker van het gerecht die de burgers ook effectief te zien krijgen.

In de dagelijkse uitoefening van zijn ambt is Dikaioma voor een gerechtsdeurwaarder een fundamenteel gegeven. Op basis van de ons toevertrouwde titel er voor zorgen dat de rechten van de eiser worden gehonoreerd, en dat de debiteur zijn opgelegde verplichtingen nakomt, met respect voor de rechten van de debiteur, in het belang van alle partijen. Een moeilijke evenwichtsoefening die van een gerechtsdeurwaarder veel ervaring en psychologische omgang met mensen vergt…

De gerechtsdeurwaarder heeft dan ook een grote sociaal-maatschappelijke bemiddelingsfunctie die hij vanuit zijn expertise als gerechtelijk veldwerker uitoefent.

Stylision

Vergunningsnummer CNK/081105/000000/0004, afgeleverd door de deontologische Commissie van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders dd. 05.11.2008