NL - FR
Lid van

      

   
 
  17/10/2014 - 8ste Algemene Vergadering Connexx in Glasgow
Op 17 oktober 2014 heeft Connexx, een European Collections & Enforcement Network, in de Vergaderzaal van het hoofdkantoor van sz Clydesdale Bank in Glasgow...    lees meer

10/10/2014 - Dikaioma organiseerde de prestigieuze "The Zoute Sale"
Onder toezicht van ons ambt had op vrijdag 10 oktober ll in Knokke-Heist de prestigieuze "The Zoute Sale" plaats...    lees meer

19/09/2014 - OPENBARE VERKOPING met geschreven biedingen
van 944 balen katoen ± 201.000 kg KAZAKSTAN RAW COTTON ....    lees meer

15/07/2014 - Wijziging in de bevoegdheden van de Vrederechter
Op 26 maart 2014 werd de wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies gestemd. De wet werd op 22 mei 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad....    lees meer
 
 

Welkom op website van DIKAIOMA

Dikaioma bv ovv cvba is de handersbenaming waaronder de gerechtsdeurwaarders Dockers Alex, Vandemoortele Michel, Vertommen Wim en Vanthournout Mia instrumenteren in gans het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Sedert 1 april 2014, ingevolge de uitgebreide bevoegdheid, instrumenteren wij binnen het nieuw gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. We doen de vorige arrondissementen Kortrijk, Brugge, Ieper en Veurne

Dikaioma is een Grieks woord dat vrij vertaald 'recht hebben op recht' wil zeggen.
Dit fundamentele recht dient zeer ruim gezien te worden :

   Ik heb recht op recht.
   Ik heb recht op een zoeken naar recht.
   Ik heb recht dat mij recht wordt gedaan.
   Ik heb recht op rechtvaardigheid.
   Ik heb recht op een rechtvaardige behandeling.
   Ik heb recht op rechtszekerheid.
   Ik heb recht op mijn fundamentele rechten.
   Ik heb recht ….De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ministerieel officier, die ten dienste staat van de uitvoerende macht en alle rechtzoekende burgers. Hij is tevens de figuur van het menselijk contact tussen het gerecht en de burger (schuldeiser én schuldenaar) en is vaak de enige medewerker van het gerecht die de burgers ook effectief te zien krijgen.

In de dagelijkse uitoefening van zijn ambt is Dikaioma voor een gerechtsdeurwaarder een fundamenteel gegeven. Op basis van de ons toevertrouwde titel er voor zorgen dat de rechten van de eiser worden gehonoreerd, en dat de debiteur zijn opgelegde verplichtingen nakomt, met respect voor de rechten van de debiteur, in het belang van alle partijen. Een moeilijke evenwichtsoefening die van een gerechtsdeurwaarder veel ervaring en psychologische omgang met mensen vergt…

De gerechtsdeurwaarder heeft dan ook een grote sociaal-maatschappelijke bemiddelingsfunctie die hij vanuit zijn expertise als gerechtelijk veldwerker uitoefent.

Stylision

Vergunningsnummer CNK/081105/000000/0004, afgeleverd door de deontologische Commissie van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders dd. 05.11.2008